Garantie Focarini

FABRIK s.r.l. garandeert dat haar producten en bijbehorende onderdelen vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. De garantie is twee jaar geldig vanaf de aankoopdatum. In geval van een defect wordt het product gratis gerepareerd of vervangen. Fabrik behoudt zich het recht voor om elementen of het ontwerp van haar eigen modellen te wijzigen. In het bijzonder wanneer deze wijzigingen de fiets of de veiligheidsaspecten ervan verbeteren. Wanneer bepaalde gebruikte onderdelen niet beschikbaar zijn op de markt, kan Fabrik deze vervangen door onderdelen van vergelijkbare kwaliteit. Het is de klant niet toegestaan om wijzigingen uit te voeren zonder schriftelijke toestemming van Fabrik srl. Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en kan niet worden uitgebreid naar derden.

FABRIK s.r.l. garandeert de frames levenslang, uitsluitend voor de volledige gebruiksduur van de eerste eigenaar.
De garantie op het frame geldt niet voor gebreken met betrekking tot het verven van het product, waarvoor een garantie geldt van twee jaar vanaf de aankoopdatum.

UITSLUITINGEN - De garantie is niet van toepassing wanneer:

Het product is gekocht van niet-erkende wederverkopers

Het product heeft geen fiscaal document (kassabon of factuur) dat de verkoopdatum en -voorwaarden certificeert

Het product is aangepast

De identificatiecodes op het product zijn uitgewist, geschuurd of verwijderd.

De defecten zijn te wijten aan slijtage of normaal gebruik van het product

De defecten zijn te wijten aan non-conformiteit in de montage of assemblage van de onderdelen van elk product, ook uitgevoerd door erkende wederverkopers.

Voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product, onjuiste montage, onvoldoende onderhoud of meer in het algemeen door iets dat geen fabricage- of montagefout is

Voor de arbeidskosten die nodig zijn om het product te verwijderen of voor het niet gebruiken ervan tijdens de reparatieperiode

Door de effecten van het mariene milieu

Voor schade die te wijten is aan nalatigheid van de klant bij het transport van het product

KLACHTENPROCEDURE:

Om een klacht in te dienen moet het product worden teruggestuurd naar de winkelier in het land waar het is gekocht. Voor een geldige garantie moet de klacht worden ingediend binnen de dwingende termijn van 8 (acht) dagen vanaf de vaststelling van het defect.

FABRIK s.r.l. behoudt zich het recht voor om vast te stellen of het defect al dan niet onder de garantie valt;

FARBIK s.r.l. behoudt zich het recht voor om de productie van eerder verkochte producten te onderbreken en deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en is niet verplicht om nieuwe functies in eerder verkochte producten te verwerken, zelfs niet in geval van retourzending voor een garantieclaim;

Na een klacht moet het product worden teruggestuurd naar de winkelier, samen met de volgende informatie:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
  • Belastingdocument dat de plaats en datum van aankoop bewijst;
  • Nauwkeurige beschrijving van het defect;
  • Beschrijving van de componenten die samen met het geclaimde product worden gebruikt;
  • Verklaring over hoe het product moet worden behandeld als de garantie niet van toepassing is. Als er geen specifieke vermelding is, wordt het product 10 dagen beschikbaar gehouden en vervolgens weggegooid.

Jurisdictie: Alle geschillen die voortvloeien uit de garantievoorwaarden en het gebruik van het product vallen onder de Italiaanse wet en worden voorgelegd aan de rechtbank van Urbino (PU) in Italië.